ส่วนแบ่งตลาดกลุ่มอสังหา

ผมเอาข้อมูล Market Share ในกลุ่มอสังหามาให้ดูกันครับ อันนี้เป็น Market Share ที่วัดจากรายได้ในปี 2013 ของบริษัทในกลุ่มอสังหา http://info.marketanyware.com/set-summary/?type=revenue§or=prop

ภาพรวมทั้งกลุ่มมีรายได้ 3.3 แสนล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 53,000 ล้านบาท โดยรายได้คิดเป็นสัดส่วน 3.48% เมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัททั้งหมดใน SET แต่กำไรสุทธิรวมสูงถึง 7.59% (บ่งบอกว่าธุรกิจในกลุ่มอสังหา มีสัดส่วนกำไรที่ดีเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของเซกเตอร์อื่นๆ)
ส่วนแบ่งตลาดกลุ่มอสังหา

3 บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ถ้าเทียบจากรายได้คือ
– PS (พฤกษา เรียลเอสเตท) รายได้รวม 39,000 ล้านบาท
– SIRI (แสนสิริ) รายได้รวม 29,000 ล้านบาท
– LH (แลนด์แอนด์เฮาส์) 28,000 ล้านบาท

แต่เมื่อมาดูกำไรสุทธิ 3 บริษัทที่มีกำไรสุทธิสูงสุดในปี 2013 คือ
– LH (แลนด์แอนด์เฮาส์) กำไรสุทธิ 6,480 ล้านบาท
– CPN (เซนทรัลพัฒนา) กำไรสุทธิ 6,290 ล้านบาท
– PS (พฤกษา เรียลเอสเตท) กำไรสุทธิ 5,800 ล้านบาท