การดูต้นทุนการผลิตสินค้า

ต้นทุนการผลิตจะสะท้อนมาในกำไรขั้นต้น เนื่องจากกำไรขั้นต้นคือ (การเอาต้นทุนผลิตหัก (COGS) ออกจากรายรับ) สีแดง คือต้นทุนผลิต สีเขียวคือกำไรขั้นต้น

ต้นทุนผลิตสินค้า

 

การดูกราฟ Gross Profit
1. กราฟนี้เป็นกราฟย้อนหลังตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2014 ข้อมูลช่วงปีหลังๆ จะดูด้านขวามือ ซึ่งมีนัยยะสำคัญที่เราควรให้ความสนใจมากกว่ากราฟด้านซ้ายมือซึ่งเป็นอดีตเมื่อ 7 ปีที่แล้ว
2. ตัวเลข Gross Profit และ COGS ของกลุ่มอิเลคโทรนิคย้อนหลัง 30 ไตรมาส สัดส่วน บริษัทที่มี Gross Profit Margin สม่ำเสมอจะแสดงให้เห็นเป็นกราฟที่ไม่ผันผวนมาก (DELTA, HANA, SVI)
3. บริษัทที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ กราฟแดง (COGS) จะชันขึ้น เหลือพื้นที่สีเขียว (Gross Profit) น้อยลง (EIC, TEAM)
4. บริษัทที่บริหารต้นทุนได้ดี จะมีกราฟสีแดง (COGS) เตี้ยลง เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Gross Profit) มากขึ้น (DELTA, HANA)
5. บริษัทที่มีต้นทุนการผลิตต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน จะมีช่วงสีเขียวที่กว้าง นั่นคือกำไรขั้นต้นท่วมท้น มีส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนผลิตเยอะนั่นเอง (DELTA, HANA, SVI)
6. บริษัทที่มีต้นทุนการผลิตสูงเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน จะมีช่วงสีเขียวแคบมาก บางไตรมาสหากขายไม่ดี อาจจะถึงกับขาดทุนคือไม่เหลือสีเขียวในกราฟเลย (CCET, METCO)

ใครอยากดูกราฟ Sector Comparison แบบละเอียด ในทุกแง่มุมของงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็น Net Profit, Gross Profit, EBIT, Revenue, Tax, Interest, Depreciation, CAPEX, Cash Flow, Asset, Liabilities, ฯลฯ เข้าไปที่ http://info.marketanyware.com/ (เฉพาะสำหรับสมาชิก Gold Scan นะครับ)