อนาคตพลังงานนิวเคลียร์

สัดส่วนการใช้พลังงานนิวเคลียร์เทียบกับพลังงานทั้งหมดลดลงเหลือ 10.8% ในปี 2014 เทียบกับช่วงปี 1996 ที่พลังงานนิวเคลียร์กินสัดส่วนถึง 17.6% ของพลังงานทั้งโลก

อนาคตพลังงานนิวเคลียร์

แนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์ลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 1996 แต่ปริมาณพลังงานโดยรวมที่ผลิตได้ยังคงเพิ่มขึ้นตลอด (นั่นแปลว่าพลังงานที่ผลิตจากวิธีอื่นเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าครับ)

แต่สังเกตดูนะครับการผลิตพลังงานจากนิวเคลียร์ฟิชชั่นไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตอนปี 2011 ที่เกิดวิกฤติการณ์ฟุกุชิม่าที่ญี่ปุ่น แต่เริ่มลดลงจริงจังตั้งแต่ปี 2006 แล้ว

คำถามคือ แนวโน้มพลังงานนิวเคลียร์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร..? โดยส่วนตัวผมยังเชื่อว่าพลังงานนิวเคลียร์จะถูกใช้งานเพิ่มขึ้นในทศวรรษที่จะถึงนี้ แม้พลังงานทดแทนต่างๆ จะเริ่มมีการใช้งานอย่างกว้างขวางแล้วก็ตาม อุปสรรคที่ขวางกั้นการใช้พลังงานนิวเคลียร์ก็คือกระแสสังคมที่ต่อต้าน ซึ่งต้องติดตามกันว่ามันจะจางลงในระยะยาวหรือเปล่า

แต่สิ่งที่สนับสนุนแนวคิดนี้ของผม ก็คือจีนครับ..!!

จีนก็มีแผนสร้างโรงงานไฟ้ฟ้านิวเคลียร์ร่วมๆ 100 โรงในอีก 10 ปีข้างหน้า และจะกลายเป็นประเทศที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์สูงที่สุดในโลก (จนโดนประเทศอื่นๆ เตือนถึงความบ้าของแผนการนี้)

ส่วนพลังงานหลักที่มาจากฟอสซิล (น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ) น่าจะลดสัดส่วนลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

ตอนนี้ผมค่อนข้างเอนเอียงไปในแนวคิดของ Elon Musk ที่บอกว่า พลังงานฟอสซิลจะไม่มีวันกลับมาอยู่ในจุดที่มันเคยทำได้อีกแล้ว (น้ำมัน $100 ต่อบาเรล)

ใครถือหุ้นพลังงาน ทศวรรษนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ (Fundamental Shift) ที่จะมีผลต่อทิศทางธุรกิจเหล่านี้ในอนาคตนะครับ (ดูจาก PTTEP เป็นตัวอย่างได้)

สิ่งที่เคยแน่นอน ในอนาคตมันอาจจะไม่แน่อย่างที่เราเคยเชื่อมั่นก็ได้