Desalination โรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล แนวทางแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน

ปัญหาน้ำแล้งและชลประทานเป็นปัญหาระดับโลกที่หลายๆ ประเทศคิดค้นวิธีแก้ปัญหาได้สำเร็จอย่างถาวรแล้ว ด้วยเทคโนโลยีการผลิตน้ำจืดโดยใช้น้ำทะเลครับ ภาษาอังกฤษเรียกกระบวนการนี้ว่า Desalination

Desalination
เทคโนโลยี Desalination นี้ประเทศอิสราเอลเก่งที่สุด มีบริษัทที่ชื่อ IDE Technologies เป็นบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิบบริษัทที่มีนวัตกรรมที่เจ๋งที่สุดในยุคปัจจุบัน(อันดับเหนือกว่า Apple)

เทคโนโลยีของ Desalination มีสองแบบหลักๆ คือ หลักการกรองเกลือออกจากน้ำ (RO: Reverse Osmosis) และหลักการใช้ความร้อน (Thermal Desalination) ให้น้ำทะเลระเหยและควบแน่น ซึ่งต้นทุนของเทคโนโลยีทั้งสองแบบถูกลงมากในปัจจุบัน

โดยเทคโนโลยี Desalination นี้สามารถให้บริการน้ำให้กับเมืองทะเลทรายอย่างเมือง Hadera, Sorek ในอิสราเอลจนปัญหาการขาดแคลนน้ำหมดไปจากประเทศ ด้วยต้นทุนการผลิตที่ถูกมากๆ เพียงแค่ประมาณ 15 บาทต่อหนึ่งคิวบิกเมตร (หรือลิตรละ 1.5 สตางค์เท่านั้น)

เทคโนโลยี Desalination ยังถูกนำมาใช้กับประเทศเกาะขนาดเล็กอย่างสิงคโปร์ ทำให้สิงคโปร์ทุกวันนี้สามารถลดการนำเข้าน้ำจืดจากมาเลเซียได้มากขึ้นเรื่อยๆ ครับ

เล่าเรื่อง Desalination ให้ฟังเพราะหดหู่ และรู้สึกถึงความแตกต่างของการบริหารจัดการของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมากเหลือเกิน

ประเทศไทยนั้นไม่ได้ขาดแคลนน้ำจืด ถ้าจะให้พูดจริงๆ เรามีน้ำล้นเหลือด้วยซ้ำ แต่ 90% ของน้ำที่ว่าถูกปล่อยลงทะเล ไม่ได้ถูกบริหารจัดการอย่างเหมาะสม จนทำให้เกิดภาวะน้ำแล้งเกิดขึ้นได้ในประเทศ

แล้วสิงคโปร์ก็ดูดน้ำพวกนั้นแหละครับจากทะเล มาแปลงเป็นน้ำจืดเพื่อใช้บริโภคในประเทศของเขา

เศร้าจุง..