พ่อแม่รวย จะสร้างลูกที่รวยยิ่งขึ้น

สถิติจากเว็บไซต์ Market Watch บอกว่า ลูกของกลุ่มคน 10% ที่มีรายได้สูง จะยังคงมีรายได้สูงต่อเนื่อง และลูกของกลุ่มคน 10% ที่รายได้ต่ำ จะมีรายได้ต่ำต่อไปตามพ่อแม


พ่อแม่รวยเด็กรวยจะมีโอกาสในหน้าที่การงานและธุรกิจมากขึ้น ในขณะที่เด็กจนๆ จะถูกจำกัดโอกาสจากสภาพสังคม (แน่นอนว่าจะมีแกะดำกลุ่มเล็กๆ ที่ผิดแผกจากสถิตินี้ เด็กรวยบางคนรายได้ต่ำ ในขณะที่เด็กจนๆ บางคนดิ้นรนจนถีบตัวเองมาอยู่ในกลุ่มรายได้สูง)

เป็นเรื่องเศร้าเรื่องของโอกาสและความเท่าเทียมของระบบทุนนิยม

http://www.marketwatch.com/story/this-chart-shows-that-your-parents-income-determines-your-future-2015-07-24