การใช้งานหมวด BASIC / NVDR/MKT.Cap (%)

NVDR/MKT.Cap (%)

       คือ อัตราส่วนที่แสดงถึงสัดส่วนของมูลค่าหุ้นที่ถูกถือครองโดยบริษัท NVDR ตามราคาตลาด ต่อ มูลค่าของทั้งบริษัท (ราคาหุ้นปัจจุบัน x จำนวนหุ้นทั้งหมด) ณ ราคาตลาดตามเวลาที่กำหนด ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนของนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆ สามารถเลือกสแกนได้ตั้งแต่

1Month, 3Month, 6Month, 1 Year

การใช้งานหมวด BASIC / Price Change (%)

Price Change (%)

   คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในวันนั้น สามารถมองการเปลี่ยนแปลงเป็นได้ทั้งราคาปกติ หรือ เป็นเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงนับจากราคาปิดวันก่อนหน้า

การใช้งานหมวด BASIC / New Low

New Low

       คือ การคัดหาหุ้น ที่หุ้นทำราคาไป ณ จุดที่ต่ำสุด ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถปรับเปลี่ยนได้เองตั้งแต่ 5 Day, 10 Day, 15 Day, 1 Month, 3 Month, 6 Month, 200 Day, 1 Y, 2 Year, 3 Year โดยค่าตั้งต้นที่ให้มาคือ 5  วัน

การใช้งานหมวด BASIC / New High

New High

คือ การคัดหาหุ้น ที่หุ้นทำราคาไป ณ จุดที่ราคาสูงสุดใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถปรับเปลี่ยนได้เองตั้งแต่ 5 Day, 10 Day, 15 Day, 1 Month, 3 Month, 6 Month, 200 Day,1 Y, 2 Year, 3 Year โดยค่าตั้งต้นที่ให้มาคือ 5  วัน

การใช้งานหมวด BASIC / Volume Float

Volume Float

       คือ การวิเคราะห์มูลค่าการซื้อขายของหุ้นเพื่อหาหุ้นที่มีการเปลี่ยนมือสูง โดยค่าตั้งต้นที่กำหนดมา เปรียบเทียบมูลค่าการซื้อขาย “สูงสุด” ภายใน 5 วันทำการกับมูลค่าการซื้อขายวันนี้(Realtime) โดยที่มูลค่าการซื้อขายวันนี้ต้องมีค่ามากกว่าวันที่มูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง 5 วันก่อนหน้า เป็น 2  เท่า เพื่อหานัยยะของมูลค่าการซื้อของปัจจุบันเทียบกับอดีต

การใช้งานหมวด BASIC / Vol. Free Float Turnover

Vol. Free Float Turnover

       คือ การวิเคราะห์สภาพคล่องของหุ้น โดยดูแค่จำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด โดยเปรียบเทียบจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ “มีการเทรด” ในช่วงเวลาที่กำหนดกับจำนวนหุ้นที่ “หมุนเวียนอยู่ในตลาดฯ” ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อดูสภาพคล่องที่แท้จริงของหุ้นแต่ละตัว หากตัวเลขยิ่งมากแสดงว่าหุ้นมีการเปลี่ยนมือสูง ซึ่งหมายถึง สภาพคล่องของหุ้นสูงตามไปด้วย