Megatrend ใหม่ของโลก เรื่องเรือดำน้ำและอาวุธสงคราม

ช่วงนี้กระแสสังคมพูดถึงเรื่องเรือดำน้ำกันเยอะครับ เสียงแตกออกเป็นสองฝ่าย

> ฝ่ายไม่เห็นด้วย ให้ความเห็นว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่ามั้ย ตอนนี้จะเปิด AEC อยู่แล้วประเทศไทยจำเป็นต้องเอาเรือดำน้ำไปขู่ใครงั้นเหรอ ชาวนาจะตายกันเป็นเบือ รัฐบาลเอาเวลาไปทำอะไรอยู่
> ส่วนฝ่ายสนับสนุน ก็มองว่าเรื่องความมั่นคงเป็นประเด็นสำคัญ วัวหายแล้วล้อมคอกมันจะไม่ทัน การปกป้องอธิปไตยของประเทศเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้