Elliott Wave ตอนที่ 2: Wave ไม่จำเป็นต้องขึ้น 5 และลง 3 เสมอไป

ในโพสแรกผมเล่าเรื่องจิตวิทยามวลชน กับ Elliott Wave โดยความเชื่อส่วนตัวของผม การมอง Wave ให้ออกนั้นผมสนใจที่ปัจจัยพื้นฐานและอารมณ์ตลาด มากกว่าการดูกราฟหรือ Fibonacci ดังนั้นคำอธิบายเรื่อง Wave ของผมอาจจะแตกต่างไปจากผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ นะครับ