[Technical Scanner 101] คู่มือสแกนหุ้นเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 1 เริ่มใช้ Technical Scanner

คู่มือสแกนหุ้นเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้น
ตอนที่ 1 เริ่มใช้ Technical Scanner

บทนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับการสแกนหุ้นตามสัญญาณเทคนิคขั้นเริ่มต้นนะครับ นักลงทุนสายเทคนิคหลายๆ คนคงเคยเจอปัญหาหาสัญญาณซื้อของหุ้นลำบากเนื่องจากมีหุ้นในตลาดจำนวนมาก และเราเลือกไม่ถูกว่าจะดูกราฟหุ้นตัวไหนดี เครื่องมือกรองหาหุ้นในแอพต่างๆ ปัจจุบันก็ดูเหมือนจะไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร ลองมาใช้ Market Anyware ดูนะครับ