VI ในตลาดไทยในมุมมองของดร.นิเวศน์

เมื่อวันก่อนที่งานสัมมนาของทางหลักทรัพย์กสิกรไทยที่ทางโบรกเกอร์เชิญผมไปเป็นวิทยากร ผมมีโอกาสได้คุยสั้นๆ กับดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ไอดอล VI อันดับ 1 ของคนไทย ได้มุมมองน่าสนใจหลายๆ อย่าง

การเป็น VI ที่ประสบความสำเร็จต้องดูพื้นฐานจากงบการเงินให้เป็น (เข้าใจอดีต) อ่านอนาคตให้ออก (มองเห็นอนาคต)